FN’s Verdensmål

 

Som et vigtigt element i PolyTechs CSR-indsats arbejder vi målrettet med to af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De i alt 17 verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i sensommeren 2015. Frem mod 2030 skal de 17 hovedmål og 169 delmål sikre en mere bæredygtig udvikling til gavn for både mennesker og vores fælles klode.

Læs mere om FN’s Verdensmål.Mål 3 - Sundhed og trivsel - handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivslen for alle aldersgrupper. Et mål, der skal ses i lyset af, at verdenssamfundet trods historiske resultater på området fortsat står over for store udfordringer. Hos PolyTech har vi et erklæret mål om at være blandt de industrielle frontløbere, når det handler om sundhed og trivsel. En indsats, der ikke mindst kommer til udtryk på de indre linjer, hvor vi eksempelvis har stor fokus på at skabe de sundest mulige arbejdsforhold for medarbejderne på alle vores fabrikker, bl.a. ved effektivt at forhindre at de udsættes for farlige kemikalier.Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion - har fokus på at reducere det menneskeskabte aftryk på planeten ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer. Frem mod 2030 skal regeringer, virksomheder og forbrugere i de 193 medlemslande således sikre et bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer, bl.a. gennem mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder samt optimeret affaldshåndtering.

Hos PolyTech arbejder vi målrettet med at øge vores andel af vedvarende, genanvendelige materialer og med at udvikle bæredygtige produkter – oftest i tæt samspil med vores kunder. Som en vigtig del af denne indsats følger vi løbende den hastige udvikling inden for genanvendelige materialer og adopterer nye materialer, i takt med at de bliver bedre. Målet er bl.a. at minimere vores spild i produktionen ved at genbruge plast i stadig stigende grad.

Web by the friendly dotpeople